Ysgol
Eglwys Bach

   Magu Hyder, Meithrin Llwyddiant.

Ysgol Eglwys Bach - Magu Hyder, Meithrin Llwyddiant. Angen hen luniau ysgol/ Searching for old school photos


Mae'r ysgol yn 180 oed ac wedi bod y rhan bwysig o'i chymuned erioed. Rydym yn gwybod bod ein hysgol yn un o'r hynaf yn Sir Gonwy. Mae sawl cenhedlaeth o rai teuluoedd wedi mynychu'r ysgol dros y blynyddoedd. Mae un teulu gydag aelod o'r 7fed cenhedlaeth yn mychynu'r ysgol ar hyn o bryd. I ddysgu mwy am hanes yr ysgol, cliciwch isod.


The school is 180 years old and has been an important part of the community for decades. We know that our school is one of the oldest schools in Conwy. Many families have had several generations pass through the school's doors. Currently we have a pupil who is a 7th generation member of one family. Each one of those generations were pupils at the school in their time.  To lean more about the school's history, click below.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Sgor Hylendid Bwyd
Food Hygiene Rating

Diolch i Anti Camilla am baratoi bwyd blasus ac iachus o’r safon orau. Mae’r mwyafrif o ddisgyblion yn cael cinio ysgol yn ddyddiol oherwydd ansawdd ei bwyd.


Thank you to Aunty Camilla for preparing deliciously healthy food. Most pupils choose a school dinner due to her wonderful cooking.

 

Ffrwd Trydar / Twitter Feed

Dilynwch ein Trydar i gael ein newyddion diweddaraf.
Follow us on Twitter for the latest news

Digwyddiadau i ddod Upcoming events

Monday, Jun 26 at 9:00 AM - 9:20 AM
Monday, Jul 3 at 9:00 AM - 9:20 AM
Monday, Jul 10 at 9:00 AM - 9:20 AM
Monday, Jul 17 at 9:00 AM - 9:20 AM